Världens elexpansion

Just nu byggs hela 52 kärnkraft i världen med en total kapacitet på 52.7GW. Det ska jämföras med dagens kapacitet på 400GW via 450 kärnkraftverk, som försåg världen med ungefär 10% av världens el produktion.  Elkonsumtionen i samhället förväntas stiga kraftigt allt eftersom att vi konsumerar mer el när fler och

EU’s utsläppsrätter och vägen framåt

Ett av de viktigaste verktygen vi har i vår verktygslåda för att göra omställningen så snabbt och smärtsamt som möjligt är utsläppsrätter eller rättare sagt, att sätta ett pris på utsläpp.  Anledningen till att det är ett så kraftfullt sätt att ställa om samhället är för att det använder redan ingrodda

Kärnkraftens roll

Kärnkraftens vara eller icke vara är en väldigt infekterad fråga. Jag har inte tagit 100% ställning mot eller för. Efter att ha lyssnat på podcasten Lära av de lärde där de intervjuade Staffan Qvist, doktor i kärnfysik har jag börjat luta åt att kärnkraften måste vara en av spelarna i

Söndagsintervjun – Mattias Bergman, VD Bil Sweden

Mattias Bergman, VD Bil Sweden Skulle du kunna berätta lite kort om vad Bil Sweden gör?  BIL Sweden är fordonsindustrins branschorganisation i Sverige. Vi representerar tillverkare och importörer av personbilar, bussar och lastbilar. Lite förenklat kan man säga att vi arbetar med tekniska frågor som är branschgemensamma samt med information och dialog

Den mystiska jetströmmen

Om du befinner dig 3 200 meter över havet, ståendes på mer än 1 500 meter lager av tjock is, i mitten av Grönland så förväntar du dig nog att det är kallt. Senaste Fredagen så var det inte fallet, då mättes för endast tredje gången de senaste 800 åren

Ska ledarlöner vara kopplade till minskade utsläpp?

Två stora företag som släpper ut enorma mängder koldioxid har nyligen gått ut och annonserat att de nu kommer att koppla deras ledares löner till minskade utsläpp. Oljebolaget Royal Dutch Shell har kopplat ledningens löner till att uppnå utsläppsminskningar. Detaljerna har inte bestämts än men det kan röra sig om

Är det redan för sent att stoppa den globala uppvärmingen?

UBS, den stora Schweiziska banken publicerade i veckan en artikel i FT där de hävdar att det troligen redan är försent för att stoppa den globala uppvärmingen. Deras analys kollar på två saker, hur snabbt bygger vi ut nuvarande teknologi och hur sannolikt är det att en deus ex machina,

Tillgång till kollektivtrafik

Att ha tillgång till kollektivtrafik är inte bara en viktig väg till att minska bilberoendet och således minska utsläppen. Det är också en jämställdhetsfaktor som öppnar upp möjligheter, såsom för den med en skadad fot att ta sig till jobbet trots att den inte kan köra.  Detta är första inlägget i

Top