Människor dör här och nu

Varje år dör 7 600 personer i Sverige på grund av höga halter av luftföroreningar enligt Naturvårdsverket. Det gör luftföroreningar till den tredje vanligaste dödsorsaken om man jämför med socialstyrelsens officiella statistik. Känner du någon som har gått bort på grund lungsjukdom? Då känner du också troligen någon som har gått bort pågrund av luftföroreningar. Skrämmande tanke.

Ställer man frågan på det sättet, så blir det tydligare varför vi behöver agera kraftfullt mot utsläpp. Zoomar vi ut ytterligare blir bilden ännu värre. Inom EU dör 436 000 personer årligen och i världen 4 200 000, varje år som direkt orsak av luftföroreningar.

En grupp av hälso- och klimatforskare från Världshälsoorganisationen och University of Wisconsin at Madison publicerade en artikel i väl ansedda Nature Journal. Artikeln undersökte antalet dödsfall och sjukdomar som dagens varmare klimat bidrar till. Deras beräkningar visar att 150 000 dör varje år samt ytterligare fem miljoner insjuknar i allvarliga sjukdomar på grund av en varmare planet. De drivande faktorerna är framförallt ökad infektionsrisk, svält och diarré.

Totalt kan vi alltså räkna med att 4,2 miljoner dör som direkt orsak av föroreningar, 150 000 pågrund av ett varmare klimat och 5 miljoner ytterligare personer insjuknar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *