Är Sverige världsledande?

Slutgiltiga målet är att minska utsläppen så låt oss börja där innan vi jämför vilka underliggande orsaker som har tagit oss dit. 

Sverige har 125 högsta utsläppen per capita i världen, räknat på 212 länder och territorier. De länder som har lägst utsläpp per capita är alla utvecklingsländer där stora delar av befolkningen saknar tillgång till bil, elektricitet med mera. Inom EU och västra Europa så har vi 5e lägst utsläpp per person. 

Utsläpp per invånare Europa
Utsläpp per invånare

De länder som har lägre utsläpp än Sverige har dock också lägre inkomst. Kollar vi således på datan ett steg djupare så kan vi se att det enda landet i EU och Västra Europa som har lägre utsläpp än Sverige per BNP är Schweiz. Givet Sverige har en stor andel tillverkningsindustri och är ett kallt land med stort behov för uppvärmning så är det helt klart bra jobbat. Även jämfört med hela världen presterar Sverige bra med 6e lägsta utsläppen per BNP. De absolut lägsta här är alla väldigt fattiga Afrikanska länder med väldigt låga utsläpp totalt. 

Utsläpp per BNP i Europa
Utsläpp per BNP
Utsläpp per BNP

Hur kommer det sig att Sverige har relativt låga utsläpp? 

Sverige var tredje landet i världen 1991 att införa skatt på koldioxid utsläpp, efter Finland och Polen som införde det året innan. När skatten infördes gjordes en motsvarande sänkning av energiskatten, klassisk grönskatteväxling med separat skatt på energi och koldioxid.  Idag har Sverige en av världens högsta skatter på koldioxid, motsvarande runt $127/ton med andra Europeiska länder runt $50-96/ton. Sveriges skatt appliceras dock inte på alla våra utsläpp, så den effektiva skatten blir lägre.

Svensk koldioxidskatt

2016 motsvarade koldioxidskatten 2,4% av statens totala skatteintäkter och uppgick till 24,1 miljarder kronor. Skatten appliceras inte på alla utsläpp, då tillexempel biogena (tex. elproduktion av biomassa) utsläpp anses vara klimat neutrala. Även flyg och sjöfart är undantagna samt industrikproduktion som täcks av EU:s system med handelsrätter. I praktiken innebär det att skatten framförallt appliceras på landtransporter samt hushållens konsumtion. 

Den skeva appliceringen av skatten gör att faktiskt skatt på utsläpp ligger på cirka en tredje del av den angivna skattesatsen, runt 48 öre per kg istället för 105 öre per kg, jämförbart med våra Europeiska grannar. 

Förnyelsebar El

Tack vare Sveriges vackra natur så har vi möjligheten att tillverka stora mängder el förnyelsebart, vilket vi också har gjort i århundraden. Med 54% av vår energi från förnyelsebara källor så har Sverige högst andel förnyelsebar energiproduktion i hela EU. Vår närmsta granne Finland har 40% och sist kommer Luxemburg och Nederländerna med mindre än 10%. 

Den största elkällan i Sverige är vattenkraft som står för 40% av vår totala elproduktion, med kärnkraft för nästan exakt samma andel. Andelen vattenkraft har dock legat stadig sedan sena 80-talet och istället har vi sett en utbyggnad av framförallt kraftvärme och biomassa de senaste decennierna. Här har Sverige tagit på sig ledar tröjan och fördubblat sin produktion mellan 1983 och 2013. Det intressanta med Sveriges satsning på biomassa är att det är ett av få energislag som fungerar för el, värme men även transporter. 

Att vi tar ledningen i Europa inom förnyelsebar energi är alltså inte fel, men visar inte heller hela bilden då de flesta länder inte har samma tur som Sverige med vackra berg och dalar. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *