You are here
Home > 2019 > juli

Ska ledarlöner vara kopplade till minskade utsläpp?

Två stora företag som släpper ut enorma mängder koldioxid har nyligen gått ut och annonserat att de nu kommer att koppla deras ledares löner till minskade utsläpp. Oljebolaget Royal Dutch Shell har kopplat ledningens löner till att uppnå utsläppsminskningar. Detaljerna har inte bestämts än men det kan röra sig om

Är det redan för sent att stoppa den globala uppvärmingen?

UBS, den stora Schweiziska banken publicerade i veckan en artikel i FT där de hävdar att det troligen redan är försent för att stoppa den globala uppvärmingen. Deras analys kollar på två saker, hur snabbt bygger vi ut nuvarande teknologi och hur sannolikt är det att en deus ex machina,

Tillgång till kollektivtrafik

Att ha tillgång till kollektivtrafik är inte bara en viktig väg till att minska bilberoendet och således minska utsläppen. Det är också en jämställdhetsfaktor som öppnar upp möjligheter, såsom för den med en skadad fot att ta sig till jobbet trots att den inte kan köra.  Detta är första inlägget i

Energiskiften i historien

Det är lätt att tänka att skiftet bort från olja och gas är det första och största energiskiftet vi har gjort. Men vi har faktiskt gjort två tidigare enorma skiften i historien. Det första var från biobränslen, huvudsakligen ved, till kol och den andra när vi bytte från kol till

Kommunligan

Detta är första inlägget i en ny serie som kommer att titta på vad olika kommuner gör inom olika områden relaterade till klimatpolitiken. Det kan handlar om hur de ser till att kollektivtrafiken når varje person, till att de minskar utsläppen och har grön el i skolorna. Anledningen till att

Skogen som ett verktyg i klimatförbättring

Global potential för ökning av skogsområden. J. BASTIN, ET. AL., SCIENCE 365, 76, 2019 Människan har huggit ner ungefär hälften av världens träd sedan början på civilisationen. Bara sedan 1990 har världen förlorat 1.3 miljoner km2 skogsyta, huvudsakligen i Afrika, Sydamerika och Sydostasien. Träd är ett av de mest effektiva förvaringssätten

Söndagsintervjun – Mattias Goldmann, VD tankesmedjan Fores

Hej Mattias, Kan du förklara ditt och Fores arbete inom klimatpolitik? Som Sveriges gröna och liberala tankesmedja arbetar vi för att Sverige ska bli världsledande i klimatomställningen, och att det ska vara lönsamt att vara en del av lösningen. Vi fokuserar på de områden som gör verklig skillnad; de globala klimatavtalen, EU:s

Så kan Sverige sänka sina utsläpp med 10%

Totalt släpper vattenfall ut 22 miljoner ton koldioxid per år, det motsvarar drygt hälften av Sveriges utsläpp per år. Då Vattenfall har 75% förnybar produktion så är det ju lätt att se var de 22 miljoner ton koldioxid kommer ifrån, en liten del gas- och kolkraftverk på kontinenten.

Top