Danmark och kollektivt ägande av vindkraft

Vad skulle du säga om jag sa att du kunde bli delägare i ett vindkraftverk? I Danmark skulle du säga självklart, det är jag redan!

Danmark tog tidigt ledningen inom vindkraft och det har lett till att de har flertalet världsledande vindkraftsbolag nu, inte minst Vestas som är världens största tillverkare av vindturbiner. 

Historien börjar redan 1891 när Poul La Cour ansökte om ett statligt bidrag för forskning om vindkraft. Han hade identifierat två huvudsakliga problem. 

  1. Vinden blåser ojämt
  2. Vinden blåser inte alltid

Det första problemet löste han med en cratostat det andra problemet löste han med hjälp av väte och syre. Härifrån utvecklade han vindturbinerna som vi känner till dem idag. Redan mellan 1904 och 1908 så byggdes det 95 vindkraftverk i Danmark! 

Det var dock i mitten av 80-talet som vindkraften tog fart på riktigt, delvis på grund av global uppvärmning men framförallt då staten och allmänheten ville minska sitt oljeberoende efter 70-talets två oljekriser. 1985, ett år innan Tjernobylkatastrofen så förbjöd Danmark kärnkraftverk, det självklara valet att utöka förnyelsebara energikällor. 

Detta syns också tydligt på produktionen från vindkraft, 1977 fanns det 55KW kapacitet installerad, vilket hade ökat till 1 090KW två år senare och 1985 ökat till 47MW. Den trenden fortsatte fram till 2003 då 3 000MW hunnit bli installerat. 

Årlig produktion av vindturbiner i Sverige och Danmark.
Årlig produktion av vindturbiner i Sverige och Danmark.
PS. Sverige konsumerar 4x mer elektricitet
Källor ens.dk och scb.se

En viktig del i Danmarks tidiga revolution var tack vare kollektivt ägande. Detta hjälpte att bekämpa NIMBY (not in my back yard) och fick istället allmänheten att bli intresserad av att bli delägare. Delägare har också ett incitament och känner ansvar, stolthet och mening vilket bidrar till positiva åsikter. Det blir en god cirkel. 

2001 så ägdes hela 86% av alla vindturbiner helt eller delvis av kollektiv, med totalt 100 000 ägare. 2011 bestämde regeringen att alla nya vindkraft måste vara ägda till 20% av allmänheten. Målet är att 50% av elen ska vara från vindkraft nästa år, jämfört med knappa 11% i Sverige.

Så min fråga till politikerna blir när inför vi kollektivt ägande av vindkraft och skatteavdrag för investeringar i dem? S och V som vill att arbetarklassen och allmänheten ska ha en del av ägandet, MP och C tävlar om att vara grönast. Men ingen pratar om detta? 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *