Så kan Sverige sänka sina utsläpp med 10%

Vattenfall har 6 gaskraftverk och ännu värre 4 kolkraftverk i Nederländerna och Tyskland. Det finns få saker som är sämre för miljön än att bränna kol. Självklart pratar de mycket om att fasa ut dessa anläggningarna, även om de nämner gas som ett steg mot fossilfritt. 

Totalt släpper vattenfall ut 22 miljoner ton koldioxid per år, det motsvarar knappt hälften av Sveriges utsläpp per år. Då Vattenfall har 75% förnybar produktion så är det ju lätt att se var de 22 miljoner ton koldioxid kommer ifrån, en liten del gas- och kolkraftverk på kontinenten.

Det hjälper ju inte att stänga dem, eller än värre sälja anläggningarna då det innebär att någon annan kommer att tillverka smutsig el istället. 

Vad Vattenfall istället bör göra är att använda sina resurser som ett statligt företag för att kraftigt bygga ut förnyelsebara källor i EU. Konkurrera ut kol- och gaskraft. 

Endast ett av deras kolkraftverk, Moorburg, förväntas släppa ut 4-5 miljoner ton koldioxid per år, ungefär 10% av Sveriges totala utsläpp. Så vad skulle det kosta att sänka utsläppen med 4-5 miljoner ton?

Vattenfall håller just på att bygga en vindturbinspark i Nederländerna som ger 180MW, den beräknas kosta 2 miljarder. Moorburg ger ungefär 10 gånger så mycket energi, 1,6 TW. Således borde vi med runda slängar 20 miljarder kronor kunna sänka Sveriges utsläpp med 10%. Det spelar ju liten roll om utsläppen minskar i Tyskland eller här, så länge de minskar.

För att sätta summorna i ett sammanhang så kan man jämföra med att budgetöverskottet 2018 hamnade på 80 miljarder kronor.

Är det dags att Vattenfall slutar ge utdelning och istället bygger ut förnyelsebart i de värsta miljöbovarna i EU? Konkurrera ut kol- och gaskraft i Tyskland och Nederländerna men även etablera sig längre österut och bidra till tillväxt i Rumänien och Bulgarien. Det ger oss också möjlighet att minska EU’s beroende av Ryssland. 

Ett steg längre vore ju att använda negativa räntor och Svenska statens låga statsskuld och skjuta in kapital för en kraftig Europeisk expansion. 

Jag förstår att detta skrämmer folk och kan anses nära på kommunistisk. Men vad är skillnaden mot dagens verksamhet som redan idag opererar utomlands med tillgångar ägda av staten? 

De borgerliga partierna borde gilla högre integration mellan Europeiska länder, rödgröna partierna borde uppskatta högre statligt ägande kombinerat med lägre utsläpp samt fattigdomsbekämpning i Östeuropa. Till och med Sverigedemokraterna pratar ju ofta om att hjälpa invandrare i deras hemland, så låt oss göra det samtidigt som vi sänker utsläppen. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *