Energiskiften i historien

Det är lätt att tänka att skiftet bort från olja och gas är det första och största energiskiftet vi har gjort. Men vi har faktiskt gjort två tidigare enorma skiften i historien. Det första var från biobränslen, huvudsakligen ved, till kol och den andra när vi bytte från kol till olja och gas.

Sen innan civilisationens början så var ved och andra biobränslen den dominanta bränslekällan för mänskligheten. Runt 1910 så gick kol förbi och stod för 55% av vår energikonsumtion jämfört med 41% för traditonella biobränslen. Det var kulminationen av ungefär 70 års ökning av kolkonsumtion.

% av total energikonsumtion per energikälla
Källa: OurWorldInData

Redan 50 år senare på 1960-talet så hade olja och gas kommit ifatt kolet som den främsta energikällan, på 38% vardera. Traditionella biobränslen hade vid det här laget fortfarande en viktig roll med 22% av energikonsumtionen, framförallt i vad som då var känt som utvecklingsländer.

Traditionella biobränslen har sjunkit stadigt sedan dess och står nu för endast 7% av världens energi, vilket faktiskt är mer än kärnkraft och alla förnyelsebara källor tillsammans, som står för 6%.

% av total energikonsumtion per energikälla
Källa: OurWorldInData

Olja & gas har legat stadigt omkring 60% av vår energikonsumption de senaste 50 åren och det är fortfarande för tidigt att säga om den ökningen vi ser i förnyelsebart kommer att rubba dominansen.

Det är dock värt att observera att det tog 50 år för olja & gas att ta över från kolet och 70 år för kol att ta över från biobränslen. Det är inte omöjligt att vad vi ser nu är början på en 30 års resa där vi skiftar energikälla igen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *