Är det redan för sent att stoppa den globala uppvärmingen?

UBS, den stora Schweiziska banken publicerade i veckan en artikel i FT där de hävdar att det troligen redan är försent för att stoppa den globala uppvärmingen. Deras analys kollar på två saker, hur snabbt bygger vi ut nuvarande teknologi och hur sannolikt är det att en deus ex machina, en gudomlig intervention, ger oss teknologi som kan stoppa den globala uppvärmningen.

Det finns gott om anledningar att vara optimist istället för pessimist, flertalet stora länder såsom Tyskland, Spanien och Storbritannien sätter nya rekord i förnyelsebar energi, USA producerar mer energi från förnyelsebara källor än från kolkraft.

Pessimisten får dock mycket vatten på sin kvarn från UBS analys, de hävdar att vi behöver bygga ut 1GW i förnyelsebar energi varje dag i 30 år utan att missa en enda dag för att klara de högt satta klimatmålen. Det motsvarar tre gånger så hög takt jämfört med dagens situation. Som många gärna påpekar så skulle en sådan utökning också ställa andra stora krav som vi inte är i närheten av att klara just nu, såsom lagring och transport av el.

Optimisten kommer dock lyfta upp två områden som kan radikalt ändra situationen, energieffektivisering. Detta har dock visat sig vara en falsk sanning, då redan 1865 så bevisade ekonomen WS Jevons att ju mer effektiv energianvändningen blir desto mer värdefull blir den vilket leder till ökad användning. Detta visar sig också i praktiken då vi har sett kraftig energieffektivisering sedan 1970-talet samtidigt som vi har sett en tripplad energianvändning och koldioxidutsläpp per person.

Det andra området är att tidigare nämnda deus ex machina kommer komma, en revolutionerande metod att lagra koldioxid, såsom att fylla jord med krossad lava. En del av dessa koncept kommer troligen att vara tillgängliga i framtiden, men få eller inga är möjliga idag.

Slutsatsen blir att vårt bästa hopp är en kraftig utbyggnad av nuvarande teknologi, vilket innebär vindkraft, vattenkraft, solkraft samt elektrifiering av samhället i stort. Världens regeringar har dock en oerhört hög skuldbörda just nu, jämförbar med vad de hade efter andra världskriget.

Vart innebär det att vi landar? Troligen är vi i samma situation som världen var när ångmaskinen hade uppfunnits eller strax innan internet rullades ut till varje hem och hushåll, då vi kommer se en mer blandad energi från många förnyelsebara källor byggas ut snabbt och kraftfullt. Samtidigt så kommer det troligen inte att räcka, så frågan vi måste ställa oss är hur vi kan minska vår användning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *