Kan jordbruk släppa ut noll växthusgaser?

En av de mest knepiga utsläppen är jordbruket. Hela kedjan från gödsel produktion till kossorna när de äter gräs (vilket oftast inte tas seriöst och kallas fisar) har utsläpp som är svåra att ersätta. Jordbruket har en fördel som andra industrier inte har dock, de kan förvara utsläpp också.

Jordbruk tillsammans med transporter, arbetsmaskiner och industri är de sektorer som har minskat sina utsläpp minst jämfört med 1990. Jordbrukar har till och med sett en ökning i utsläpp de senaste åren. Samtidigt har vi sett kraftig minskning uppvärmning, el och värme samt avfall.

Utsläpp per sektor justerat till 100 bas 1990
Källa ekonomifakta.se

Det första steget vi kan göra för att minska utsläppen är att använda naturlig gödsel. Det vill säga använda avföringen från kossorna för att odla. Kemiskt framställd gödsel är nämligen energiintensiv att framställa samtidigt som den släpper ut dikväveoxid när den används. Det finns flera metoder att ta till vara på gaserna som kommer ut ur djurens avföring, allt det kostar ju dock pengar.

Här gäller det ju att istället vara lite sinrik och ta tillvara på jordbrukets unika egenskap att de kan förvara koldioxid. EU, Svenska staten och andra aktörer bör ta fram metoder för att mäta hur mycket negativa utsläpp en bondgård har och sedan belöna detta. LRF, vart står ni i detta?

Genom att plantera växter emellan grödorna, plogtekniker och rotation på plantor kan jordbrukaren se till att jorden tar upp mer koldioxid.

Som första land i världen har Australien gett Carbon credits till en familj för att de förvarar koldioxid i jorden. I USA finns en start-up som heter Indigo Agriculture som arbetar med liknande projekt.

Detta är som alltid ett klassiskt exempel av piska och morötter. Belöna bondgårdarna med incitament för att ta tillvara på sina utsläpp samtidigt som vi gör det kostsamt att släppa ut. Kan ni tänka er om vi kunde se en liknande utveckling som för uppvärmning i grafen ovanför men att den gick till under nollan?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *