Den mystiska jetströmmen

Om du befinner dig 3 200 meter över havet, ståendes på mer än 1 500 meter lager av tjock is, i mitten av Grönland så förväntar du dig nog att det är kallt. Senaste Fredagen så var det inte fallet, då mättes för endast tredje gången de senaste 800 åren en temperatur som var över noll grader (3,2 grader), senaste gången det hände var 2012.

Sen Sverige först blev ett land har det alltså inträffat tre gånger varav två de senaste 7 åren. Du kanske undrar varför man ska bry sig om temperaturen på Grönlands topp. Grönlands istäcke har endast i Juli månad smällt motsvarande motsvarande 200 kubik km is, motsvarande ungefär en halvmeter tjock is över hela Sverige. Det leder till snabbt stigande vattennivåer.

En av de viktigaste faktorerna i Grönland och Europas väder är den Nordatlantiska jetströmmen. Denna mystiska ström var upptäckt för ungefär hundra år sedan men det var först på 80-talet när vi hade moderna satelliter som vi kunde börja samla in regelbunden stabil data. Det innebär att vi inte vet hur den betedde sig innan mänskligheten började släppa ut stora mängder koldioxid.

Jetströmmen är nu en het debatt inom forskarvärlden då den är en av fyra jetströmmar på jorden, alla fyra har en viktig roll att spela i klimatet.

Det finns i stort två läger. Det första lägret tror att strömmen kommer bli mer volatil och vindarna svagare. Det skulle leda till fler värmeböljor i Europa då strömmen skulle ta med sig varm luft från tropikerna norrut när den svänger.

Det andra lägret tror att strömmen kommer bli starkare och dra sig mot nordpolen, vilket också stöds av atmosfäriska modeller. De stora modellerna som körs på superdatorer och försöker förutse långtgående klimattrender.

Den viktiga poängen här är att vi inte riktigt vet vad som kommer hända. Vår felmarginal är så stor på grund av att klimatet agerar i icke linjärt beteende, där en liten förändring kan få stora konsekvenser och stora förändringar kan leda till små konsekvenser. Klimatförnekare brukar använda detta som argument men jag tycker de har fått det om bakfoten.

Historien har visat att vi har underskattat förändringarna och konsekvenserna av dem. Tidigare siktade vi på 2 graders uppvärmning men nu har IPCC sänkt den rekommendationen till 1,5 grader då katastroferna är värre än vi hade förutsett. Redan nu vid 1 grads uppvärmning ser vi stora konsekvenser med krig, svält, bränder och förflyttningar av befolkningar.

Att denna mystiska jetström som vi endast känt till i ungefär hundra år kommer spela en stor roll, det är säkert. Men hur ser den rollen ut?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *