Söndagsintervjun – Mattias Bergman, VD Bil Sweden

Mattias Bergman, VD Bil Sweden

Skulle du kunna berätta lite kort om vad Bil Sweden gör? 

BIL Sweden är fordonsindustrins branschorganisation i Sverige. Vi representerar tillverkare och importörer av personbilar, bussar och lastbilar. Lite förenklat kan man säga att vi arbetar med tekniska frågor som är branschgemensamma samt med information och dialog med media, politiker och allmänhet.

Vilken roll ser du att Bil Sweden spelar i klimatomställningen?

Hela industrin arbetar intensivt med omställningen för att nå våra gemensamma klimatmål. För att nå våra klimatmål har fordonsindustrin en nyckelroll. Vi arbetar fokuserat med omställning mot alternativa drivlinor som elektrifiering, men vi ökar också andelen biodrivmedel i våra fordon. Det är en komplex omställning som sker och hela ekosystemet måste gå i takt, dvs det räcker inte med att vi tar fram nya fordon för om det inte finns infrastruktur för laddning eller rätt styrmedel på plats så kommer de inte att nyttjas.

Många föreställer sig nog att Bil Sweden ska vara en konservativ organisation som förespråkar stora bensinslukande motorer. Vad säger du till folk som tror det?

Att det är en bild som håller på att förändras och vi arbetar aktivt  med att förändra den i takt med att branschen nu omformas. Industrin arbetar intensivt varje dag med omställningen, dels med elektrifieringen som jag nämnde tidigare, dels med automatsieringen och bildelning. Men man måste komma ihåg att detta inte sker över en natt. Jag brukar likna vår omställning som ett tankfartyg som håller på att ändra kurs. Först ställer vi om rodret, men inget händer, sedan långsamt så börjar kursen att ändras. Vissa av våra medlemmar har redan produkter på marknaden medan andra håller på att utveckla eller industralisera dem nu. De närmaste två åren kommer närmare 100 nya modeller av laddbara fordon lanseras bara i Sverige. Fordonsindustrin är global, vi kan inte ta fram produkter för ett enskilt land, det är därför viktigt att vi inom EU hittar gemensamma mål och styrmedel. 

Med Agenda 2030 så har transportsektorn har identifierats som en av de viktigaste sektorerna att minska utsläppen i de kommande 10 åren. Hur kommer det påverka er och era medlemmar?

Fordonsindustrin är en del av lösningen. Vi gör det vi kan för att ta fram produkter för att klara klimatmålen. Det pågår 3 stora sk megatrender där vi dels byter drivlinor till mer hållbara, men även går från passiv till preventiv säkerhet mot hela autonoma fordon. Samtidigt skapas nya affärsmodeller där många kommer att nyttja en delningstjänst istället för att äga sitt fordon. Detta bidrar till renare, säkrare och effektivare fordon som både påverkar samhället, men även oss som tillverkare. Det är inte bara miljardinvesteringar som krävs i nya tekniker, produkter och fabriker, utan även ny kompetens och resurser som är utmanande att säkerställa då vår industri inte är den enda som ställer om. Så det har en stor påverkan på oss de närmaste åren.

Vad kan ni göra för att hjälpa till att göra detta skiftet lättare och snabbare för den vanliga bilägaren?

För vår del handlar det om att ge kunden rätt förutsättningar och att informera. Det är inte lätt för den vanliga bilägaren att hänga med i både den tekniska förändringen med nya drivlinor och drivmedel, men även nya skattesystem som påverkar köpen. Vi erbjuder olika modeller med olika tekniker som kraftigt reducerar klimatpåverkan, men för att kunden ska våga köpa tex en elbil behövs utbyggd laddinfrastruktur. Idag känner många kunder en osäkerhet kring just laddning av fordon. 

Det är väldigt viktigt att politikerna inte pekar ut en teknik utan premierar alla olika tekniker som hjälper till att sänka utsläppen. Dagens utformning av Bonus-Malus premierar vissa tekniker men straffar andra. Vi måste få till en teknikneutral definition. Samtidigt måste våra styrmedel vara långsiktiga och i linje med vad som sker globalt, främst inom EU.

Hur tror du att framtiden ser ut för bilvärlden? Kommer vi att fortsätta äga bilar på samma sätt eller åker vi alla runt i självkörande Uber bilar? 

En av megatrenderna inom fordonsindustrin är delningsekonomin. Vi kommer att dela fordon i större utsträckning i framtiden. Men man måste också komma ihåg att Sverige är stort land med långa avstånd. Delningsekonomin kommer ha bättre förutsättningar att lyckas i Stockholm än i glesbygden. Hur snabbt utvecklingen går beror inte bara på hur snabbt vi som industri utvecklar dessa fordon, utan även hur snabbt den digitala infrastrukturen med 5G byggs ut samt hur kollektivtrafiken utvecklas. Helt klart är dock att fler kommer att gradvis nyttja en delningstjänst istället för att äga sitt fordon.

Har ni en roll att spela genom att forma hur samhället i stort ser på bilismen, finns det en risk för att flygskam fortsätter utvecklas till bilskam?

Digitaliseringen och det uppkopplade samhället kommer att förändra vårt beteende inom alla sektorer. Redan idag kan du köra 100% utsläppsfritt och i framtiden kommer transporterna att vara utsläppsfria så någon bilskam ska man inte behöva känna. Viktigt att fokusera på att minska utsläppen och inte antal fordon. Att ha möjlighet till fri hållbar mobilitet är viktigt.

Ni har argumenterat att dieselbilen och förbränningsmotorn spelar en viktig roll i omställningen då de möjliggör en omställning inte bara till elbilar men också till biobränsle. Hur ser ni på Norges skifte som har varit nästan enbart emot elbilar? Behövs biobränslen?

Ja biodrivmedel är helt nödvändigt för att klara klimatmålen. En bil idag har en livslängd på ca 17 år. Om 17 år har vi passerat år 2030. Idag är det fortfarande bilar med förbränningsmotor som det säljs mest av. Det gör att vi måste öka produktionen av biodrivmedel. Personbilar kommer att gå före de tunga transporterna i elektrifieringen, så biodrivmedel kommer att behövas. Norge har haft kraftiga subventioner för elbilar som vi inte haft i Sverige. Rätt styrmedel måste på plats.


Många ägare av dieselbilar har varit missnöjda med hur regleringen har svängt, där tidigt så uppmuntrades dieselbilar då det ansågs mer miljövänligt medan nu målas de ut som de värsta bovarna. Vad kan vi göra för att detta inte ska hända igen med säg elbilar (där batteriproduktion har en stor miljöpåverkan) eller biobränslen? 

Långsiktiga spelregler som går i linje med EU där fokus är på utsläpp och inte teknik är vitalt för oss och för konsumenten. De senaste åren har vi haft en ryckig marknad vilket ärvarken bra för fordonsbranschen eller för konsumenten. Därför är det olyckligt när politiker premierar dieselbilen ena dagen för att sedan ge den en stor malus den andra dagen. Det är viktigt att komma ihåg att det är skillnad på diesel och diesel. Idag kan du köra många nyare dieselbilar på biodrivmedel, t.ex 100% HVO som reducerar klimatpåverkan med upp till 95% beroende på råvaran. Lägg där till att de nya modellerna som uppfyller de senaste emissionskraven nu är utrustade med AD-blue vilket gör att vi kraftigt reducerar kväveoxider från dieseln. En nära dialog med våra politiker är vägen fram.


En metod att minska utsläppen från transportsektorn skulle vara att ställa strängare utsläppskrav varje år på nya bilar. Euro 6 infördes nyligen med strängare krav, men skulle det inte vara bättre för alla om det var en tydligt avtagande kurva som slutar på noll utsläpp runt 2030-2040?

Fordonsindustrin är en global marknad. Det tar normalt 2-3 år att ta fram en ny produkt som sedan är i produktion 7-8 år, så det är svårt för framförallt mindre tillverkare att ha en linjär utveckling. Viktigt att sätta målen med rätt horisont och ge rimlig tid innan de implementeras så att de går att genomföra industriellt. Ingen tillverkare gör produkter för ett enskilt land. Kan vi i EU komma överens om gemensamma tuffa mål så har vi inga problem med det. Men då måste politiken också göra sitt med utbyggd laddinfrastruktur och produktion av biodrivmedel. Vi måste både kunna tänka på klimatet samtidigt som vi inte skadar vår ekonomi.

Fler och fler städer inte bara i Sverige utan i världen inför miljöbilzoner. Är det ett bra sätt att tackla problemet och gör de det på rätt sätt?

Om städer kan påvisa att det är transporterna som är orsaken till luftkvalitetsproblem på en viss gata så är miljözoner ett av flera verktyg för att komma åt problemet. Är fordonen del av problemet måste de även vara del av lösningen. Men det viktiga är att man verkligen säkerställer att så är fallet. Om man inför miljözoner så måste det göras på rätt sätt. I Sverige tillåter man inte laddhybriden i Zon 3 vilket är kontraproduktivt. Trots att vi i dag med teknikens hjälp kan se till att den kör på el när den är inne i zonen. Idag får du en bonus (genom Bonus-malussystemet) när du köper en laddhybrid men samtidigt får du inte köra överallt med den. Det är ingen bra signal som politikerna skickar till konsumenten. 

Föreställ dig att du är transportminister. Finansministern kommer och säger att i nästa budget så får du fria tyglar att införa en policy eller lagändring, vad skulle du göra då? 

De senaste åren har präglats av ryckighet och osäkerhet. Det måste vi komma bort ifrån. Det är dåligt för branschen, konsumenten och för klimatet. Jag skulle börja med att tillsammans med fordonsindustrin ta fram en plan till 2050 där det är tydligt vem som gör vad och när det ska ske. Sedan allokera de resurser som krävs främst för att säkerställa tillgången på förnybar el samt bygga infrastrukturen för elektrifieringen då den tar längst tid och därefter säkerställa styrmedel för både el och biodrivmedel.


Har du någon rekommendation som du tycker jag bör intervjua? Någon som förtjänar mer uppmärksamhet eller som du är nyfiken på. 

Jag skulle rekommendera att ni intervjuar en ledande norsk politiker om dels vilka lärdomar av elektrifieringen de anser att Sverige kan ta till sig, dels de ekonomiska kalkylerna som nu får Norge att ändra sitt skattesystem då de inte kan subventionera elektrifieringen längre när dessa fordon är i majoritet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *