Kärnkraftens roll

Kärnkraftens vara eller icke vara är en väldigt infekterad fråga. Jag har inte tagit 100% ställning mot eller för. Efter att ha lyssnat på podcasten Lära av de lärde där de intervjuade Staffan Qvist, doktor i kärnfysik har jag börjat luta åt att kärnkraften måste vara en av spelarna i energimixen.

Att kärnkraftsfrågan har blivit så infekterad handlar nog till mycket om att det är svårt att ändra åsikt i en institution när den väl har bitit sig fast och miljörörelsens ursprung kommer ju från att säga nej till kärnkraft. Hela den striden togs ju innan den största delen av befolkningen hade hört talas om global uppvärmning och än mindre accepterat att det berodde på människans utsläpp.

Att således säga att kärnkraft är farligt, att vi har rester som kommer finnas i tusentalsår och att en olycka är katastrofal missar poängen. Vi lever redan med alla dessa farorna och det är inte på grund av kärnkraft utan på grund av fossilbränslen.

Enligt Benjamin Sovacool, professor vid Åårhus universitet så har 182,000 människor dött vid produktion av fossilbränslen mellan åren 1907 – 2007. Vi har haft flertalet oljespill som har lämnat skador som inte kommer att repareras på flera hundra år, så som BPs spill vid Deepwater Horizon som dödade 11 personer och släppte ut 4,9 miljoner tunnor med olja. Glöm inte heller att bara i Sverige så räknar vi med tusentals döda varje år från utsläpp, som skulle kunna ersättas med kärnkraftverk.

Ett av de bättre argumenten Staffan Qvist lyfter i podcasten är att idag kan vi se tre olika typer av länder som klarar av att producera stabil elektricitet utan utsläpp.

Det första är länder som har haft tur, såsom Norge, Island och Costa Rica. De har haft turen att sitta på enorma naturresurser, huvudsakligen när det gäller vattenkraft men även geotermiskkraft i Islands fall. Det är inte en strategi som funkar att kopiera till andra länder då de andra länderna inte har haft tur.

Den andra kategorin är länder som pågrund av att de är fattiga och har otillräcklig infrastruktur har väldigt låg el förbrukning och således inte behöver producera några nämnvärda mängder el eller ha konstant elförsörjning. Här finner vi länder som Burma/Myanmar.

Slutligen har vi kategorin som har en mix av förnyelsebara källor och kärnkraftverk. Här finner vi tillexempel länder som Sverige och Frankrike, tyvärr finns det inte många andra länder i denna kategorin.

På absolut motsatt sida av Frankrike och Sverige finner vi Tyskland som har avvecklat all deras kärnkraft på väldigt kort tid, samtidigt som de har byggt ut enorma mängder förnyelsebar energi. Att de valde att ersätta sin kärnkraft istället för brunkol och gaskraftverk är nog ett av de värsta politiska besluten som har tagits i mänsklighetens historia.

Sen 2011 när Tyskland beslutade att stänga sina kärnkraft verkar har deras utsläpp från elproduktion minskat med 15%, samtidigt som elproduktionen har sjunkit med 7.5%. Långt ifrån tillräckligt med tanke på de enorma investeringarna som har gjorts. Hade man istället valt att fasa ut fossilbränslen i elproduktion hade de siffrorna sett helt annorlunda ut.

Jag kommer titta mer och mer på kärnkraft som en del av lösningen över de kommande månaderna, stay tuned.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *