Bernie Sanders Gröna Deal!

Bernie Sanders, en av de ledande kandidaterna till att bli Demokraternas presidentkandidat lanserade nyligen en plan att spendera $16 biljoner i en Grön ny deal. Namnet kommer ju självklart från den New Deal som presenterades som ett svar på depressionen på 30-talet och som hjälpte USA ut ur den värsta depressionen de hade sett.

Feel the Bern
Feel the Bern!

Det är en väldigt ambitiös plan som Bernie Sanders har lagt fram så min tanke med detta inlägget var att se vad vi kan ta åt oss i Sverige och vad vi redan gör i Sverige. Detta ska inte ses som en fullständig redogörelse då det är 14 000 ord långt program.

100% förnybart i transport och elförsörjning vid 2030 och netto nollutsläpp vid 2050

Hela dokumentet börjar med de ambitiösa målen att totalt ändra elförsörjning och transportsektorn till 100% förnybart vid år 2030, samt ha uppnått netto noll utsläpp vid 2050. Detta är liknande mål som vi har i Sverige med Agenda 2030 samt mål om netto nollutsläpp vid 2045. Sveriges väg dit är dock mycket enklare då vi har nära på nollutsläpp i vår elförsörjning idag tack vare kärnkraft och vattenkraft. Vi har också ett mycket mindre beroende av bilen och transportsektorn i stort än vad USA har. I Sverige har vi ungefär hälften så mycket utsläpp per invånare i transportsektorn jämfört med USA.

För att uppnå detta föreslår Bernie att de ska spendera $1.6 biljoner på att bygga förnyelsebar elproduktion samt $852 miljarder i elförvaring (batterier). De nya verken ska vara offentligt ägda för att säkerställa att elpriserna inte höjs under tiden som fulel fasas ut. Bernie planerar också $500 miljarder i ett smart elnät för att klara av den mer volatila elen som förnybart för med sig. I planen finns också $2.18 biljoner för att effektivisera byggnader, något som inte är lika viktigt i Sverige då vi redan har väldigt effektiva byggnader.

För att ställa dessa siffrorna i relation till Sverige så investerar Svenska Kraftnät ungefär 3 – 5 miljarder SEK per år eller $30-50 per person i Sverige, Bernie Sanders förslag på smarta elnät skulle motsvara $1 500 per person i USA. 2016 investerade Sverige $1,7 miljarder i förnyelsebara källor motsvarande $170 per person, Bernies $1.6 biljoner motsvarar nästan $5 000 per person. Det är alltså väldigt stora belopp vi pratar om.

Självklart är det logiskt att i en presidentvalskampanj dra till med enorma summor så att folk blir imponerade och röstar på en. Det finns dock också andra bitar som kanske inte är lika flashiga men som är väldigt smarta i hans förslag. Framförallt pratar han om en att investera $200 miljarder i en grön fond som investerar i mindre utvecklade länder för att hjälpa dem med omställningen samt att ta ansvar för historiska utsläpp som USA har bidragit med. Han föreslår också att tillsammans med andra utvecklade länder minska konsumtionen av vapen och krigsmateriel för att dirigera om de pengarna till investeringar i grön energi i utvecklingsländer, vilket skulle leda till färre krig då vi har mindre begränsade resurser. USA spenderar $81 miljarder varje år för att försvara transporter av olja och andra fossilbränslen.

Andra förslag som han lägger fram är att all statligt ägd mark skulle vara förbjuden att använda för exploatering av olja eller andra fossilbränslen, detta är inte långt ifrån hur nu svenska staten testar Preems utbyggnad. Det handlar om att staten måste agera emot fossilindustrin och göra det svårare och framförallt dyrare att tillverka fossilbränslen, då de idag inte tar ansvar för hela kostnadsbilden utan kommer undan den faktiska kostnaden för utsläpp.

Bernie föreslår tillexempel att de $15 miljarder subventioner som amerikanska staten ger till fossilbolag varje år kommer att tas bort samtidigt som nya skatter kommer att fokuseras på industrin.

Vad tycker ni? Är det för ambitiöst eller har han en poäng?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *