You are here
Home > Energi

Världens elexpansion

Just nu byggs hela 52 kärnkraft i världen med en total kapacitet på 52.7GW. Det ska jämföras med dagens kapacitet på 400GW via 450 kärnkraftverk, som försåg världen med ungefär 10% av världens el produktion.  Elkonsumtionen i samhället förväntas stiga kraftigt allt eftersom att vi konsumerar mer el när fler och

Är det redan för sent att stoppa den globala uppvärmingen?

UBS, den stora Schweiziska banken publicerade i veckan en artikel i FT där de hävdar att det troligen redan är försent för att stoppa den globala uppvärmingen. Deras analys kollar på två saker, hur snabbt bygger vi ut nuvarande teknologi och hur sannolikt är det att en deus ex machina,

Energiskiften i historien

Det är lätt att tänka att skiftet bort från olja och gas är det första och största energiskiftet vi har gjort. Men vi har faktiskt gjort två tidigare enorma skiften i historien. Det första var från biobränslen, huvudsakligen ved, till kol och den andra när vi bytte från kol till

Top