You are here
Home > Sverige

Ska ledarlöner vara kopplade till minskade utsläpp?

Två stora företag som släpper ut enorma mängder koldioxid har nyligen gått ut och annonserat att de nu kommer att koppla deras ledares löner till minskade utsläpp. Oljebolaget Royal Dutch Shell har kopplat ledningens löner till att uppnå utsläppsminskningar. Detaljerna har inte bestämts än men det kan röra sig om

Skogen som ett verktyg i klimatförbättring

Global potential för ökning av skogsområden. J. BASTIN, ET. AL., SCIENCE 365, 76, 2019 Människan har huggit ner ungefär hälften av världens träd sedan början på civilisationen. Bara sedan 1990 har världen förlorat 1.3 miljoner km2 skogsyta, huvudsakligen i Afrika, Sydamerika och Sydostasien. Träd är ett av de mest effektiva förvaringssätten

Danmark och kollektivt ägande av vindkraft

Vad skulle du säga om jag sa att du kunde bli delägare i ett vindkraftverk? I Danmark skulle du säga självklart, det är jag redan! Danmark tog tidigt ledningen inom vindkraft och det har lett till att de har flertalet världsledande vindkraftsbolag nu, inte minst Vestas som är världens största tillverkare

Är Sverige världsledande?

Slutgiltiga målet är att minska utsläppen så låt oss börja där innan vi jämför vilka underliggande orsaker som har tagit oss dit.  Sverige har 125 högsta utsläppen per capita i världen, räknat på 212 länder och territorier. De länder som har lägst utsläpp per capita är alla utvecklingsländer där stora delar

Top