You are here
Home > Utsläpp

Världens elexpansion

Just nu byggs hela 52 kärnkraft i världen med en total kapacitet på 52.7GW. Det ska jämföras med dagens kapacitet på 400GW via 450 kärnkraftverk, som försåg världen med ungefär 10% av världens el produktion.  Elkonsumtionen i samhället förväntas stiga kraftigt allt eftersom att vi konsumerar mer el när fler och

EU’s utsläppsrätter och vägen framåt

Ett av de viktigaste verktygen vi har i vår verktygslåda för att göra omställningen så snabbt och smärtsamt som möjligt är utsläppsrätter eller rättare sagt, att sätta ett pris på utsläpp.  Anledningen till att det är ett så kraftfullt sätt att ställa om samhället är för att det använder redan ingrodda

Så kan Sverige sänka sina utsläpp med 10%

Totalt släpper vattenfall ut 22 miljoner ton koldioxid per år, det motsvarar drygt hälften av Sveriges utsläpp per år. Då Vattenfall har 75% förnybar produktion så är det ju lätt att se var de 22 miljoner ton koldioxid kommer ifrån, en liten del gas- och kolkraftverk på kontinenten.

Är Sverige världsledande?

Slutgiltiga målet är att minska utsläppen så låt oss börja där innan vi jämför vilka underliggande orsaker som har tagit oss dit.  Sverige har 125 högsta utsläppen per capita i världen, räknat på 212 länder och territorier. De länder som har lägst utsläpp per capita är alla utvecklingsländer där stora delar

Top