Målet med denna bloggen är att presentera lösningar och idéer som har fungerat i andra länder eller på enstaka platser i Sverige. Förhoppningen är att detta kan leda till inspiration och underlag för svenska politiker och makthavare.

Hej och välkommen till EnKommaFem!

Varför är det då så viktigt att reducera växthusgaser kraftigt? Det finns två huvudorsaker för att vi behöver begränsa jordens utsläpp:

Bloggen drivs av en partipolitiskt obunden privat person, utan stöd eller bidrag från några politiska organisationer.