Energiskiften i historien

Det är lätt att tänka att skiftet bort från olja och gas är det första och största energiskiftet vi har gjort. Men vi har faktiskt gjort två tidigare enorma skiften i historien. Det första var från biobränslen, huvudsakligen ved, till kol och den andra när vi bytte från kol till

Kommunligan

Detta är första inlägget i en ny serie som kommer att titta på vad olika kommuner gör inom olika områden relaterade till klimatpolitiken. Det kan handlar om hur de ser till att kollektivtrafiken når varje person, till att de minskar utsläppen och har grön el i skolorna. Anledningen till att

Skogen som ett verktyg i klimatförbättring

Global potential för ökning av skogsområden. J. BASTIN, ET. AL., SCIENCE 365, 76, 2019 Människan har huggit ner ungefär hälften av världens träd sedan början på civilisationen. Bara sedan 1990 har världen förlorat 1.3 miljoner km2 skogsyta, huvudsakligen i Afrika, Sydamerika och Sydostasien. Träd är ett av de mest effektiva förvaringssätten

Söndagsintervjun – Mattias Goldmann, VD tankesmedjan Fores

Hej Mattias, Kan du förklara ditt och Fores arbete inom klimatpolitik? Som Sveriges gröna och liberala tankesmedja arbetar vi för att Sverige ska bli världsledande i klimatomställningen, och att det ska vara lönsamt att vara en del av lösningen. Vi fokuserar på de områden som gör verklig skillnad; de globala klimatavtalen, EU:s

Så kan Sverige sänka sina utsläpp med 10%

Totalt släpper vattenfall ut 22 miljoner ton koldioxid per år, det motsvarar drygt hälften av Sveriges utsläpp per år. Då Vattenfall har 75% förnybar produktion så är det ju lätt att se var de 22 miljoner ton koldioxid kommer ifrån, en liten del gas- och kolkraftverk på kontinenten.

Danmark och kollektivt ägande av vindkraft

Vad skulle du säga om jag sa att du kunde bli delägare i ett vindkraftverk? I Danmark skulle du säga självklart, det är jag redan! Danmark tog tidigt ledningen inom vindkraft och det har lett till att de har flertalet världsledande vindkraftsbolag nu, inte minst Vestas som är världens största tillverkare

Tesla och andra elbilar i Norge

Elbil laddning

Sverige har en stor fördel och en stock nackdel för att ställa om vår bilflotta till elbilar. Den stora fördelen är att vi har stora mängder miljövänlig elproduktion i Sverige tack vare vattenkraft och i framtiden biomassa.  Den stora nackdelen är att det är ett långt och stort land, där vi

Är Sverige världsledande?

Slutgiltiga målet är att minska utsläppen så låt oss börja där innan vi jämför vilka underliggande orsaker som har tagit oss dit.  Sverige har 125 högsta utsläppen per capita i världen, räknat på 212 länder och territorier. De länder som har lägst utsläpp per capita är alla utvecklingsländer där stora delar

Vad händer vid 1.5 grader?

Enligt en rapport från IPCC’s (FNs klimatpanel) så kommer vi att passera 1,5 graders uppvärmning emellan 2030 och 2052. Det är bara tio till tjugo år bort.  Vad kan vi förvänta oss vid 1,5 grader och hur skiljer det sig från 2 graders uppvärmning? Vid 1,5 grader så kommer 14 % av världens befolkning

Människor dör här och nu

Varje år dör 7 600 personer i Sverige på grund av höga halter av luftföroreningar enligt Naturvårdsverket. Det gör luftföroreningar till den tredje vanligaste dödsorsaken om man jämför med socialstyrelsens officiella statistik. Känner du någon som har gått bort på grund lungsjukdom eller psykisk sjukdom? Då känner du också troligen någon som har gått bort pågrund av luftföroreningar. Skrämmande tanke.

Top