You are here
Home > Posts tagged "Global Uppvärmning"

Vad händer vid 1.5 grader?

Enligt en rapport från IPCC’s (FNs klimatpanel) så kommer vi att passera 1,5 graders uppvärmning emellan 2030 och 2052. Det är bara tio till tjugo år bort.  Vad kan vi förvänta oss vid 1,5 grader och hur skiljer det sig från 2 graders uppvärmning? Vid 1,5 grader så kommer 14 % av världens befolkning

Människor dör här och nu

Varje år dör 7 600 personer i Sverige på grund av höga halter av luftföroreningar enligt Naturvårdsverket. Det gör luftföroreningar till den tredje vanligaste dödsorsaken om man jämför med socialstyrelsens officiella statistik. Känner du någon som har gått bort på grund lungsjukdom eller psykisk sjukdom? Då känner du också troligen någon som har gått bort pågrund av luftföroreningar. Skrämmande tanke.

Top